Sedinta AGA ADI EURO-APA martie 2016

In data de 4 martie 2016 a avut loc sedinta AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara EURO-APA, in cadrul careia au fost dezbatute aspectele cheie necesare derularii, in conditii optime, a “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Ilfov, Giurgiu si Ialomita, in perioada 2014-2020”, acesta fiind inclus în lista proiectelor majore care urmează a fi finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

Întrucât prin POIM se acordă sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020, localităţile membre ADI EURO APA beneficiază prin intermediul Companiei de Apa EURO APAVOL SA, în cadrul acestui program, de un contract de servicii de ”Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Ilfov, Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada  2014 – 2020”. Contractul de servicii a fost semnat în data de 21.09.2015, în prezent fiind în plină desfăşurare activitatea de elaborare a Studiului de Fezabilitate, cu termen de finalizare mai 2016, şi a documentelor suport ale aplicaţiei de finanţare pentru accesarea finanţării POIM pentru investiţii estimate la aprox. 225 milioane Euro.

Membrii ADI Euro-Apa au fost informati despre stadiul in care se afla proiectul si obiectivele prioritare. Astfel s-au realizat:

 • Consultarea Autoritatilor locale, a Operatorului Regional si a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in vederea stabilirii Listei de investitii care fac obiectul Asistentei Tehnice
 • La acest moment Lista este definitivata de catre Consultantul Asistentei Tehnice si au loc discutii cu Operatorul Regional si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara referitoare la etapizarea lucrarilor
 • Analiza optiunilor privind sistemele de alimentare cu apa si a sistemelor de canalizare
 • Consultarea Autoritatilor locale si a Operatorului Regional referitor la sistemele de apa si apa uzata existente, in functiune, precum si la proiectele aflate in diverse stadii de implementare
 • Consultarea autoritatilor locale in vederea stabilirii locatiilor forajelor, gospodariilor de apa, statiilor de epurare
 • Consultari cu JASPERS si cu alte autoritati: alti operatori de apa si canal – APA NOVA Bucuresti, Apa Service Giurgiu, Ecoaqua Calarasi – , Consilii judetene, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
 • Studii de teren: topografice, geotehnice, hidrogeologice, privind calitatea surselor de apa
 • Studiul privind gestionarea namolului
 • Studiul privind gestionarea apelor uzate industriale
 • Parti din Studiul de Fezabilitate
 • Parti din Analiza Institutionala

S-au trasat cateva obiective prioritare pentru viitorul apropiat, cele mai importante fiind :

 • Aprobarea finala a Listei de investitii
 • Obtinerea de la Autoritatile locale a informatiilor referitoare la terenuri, precum si a actelor care dovedesc ca terenurile apartin domeniului public
 • Obtinerea de la Autoritatile locale, Primarii si Consilii Judetene, a informatiilor solicitate referitoare la drumurile judetene
 • Finalizarea de catre Consultantul Asistentei Tehnice a Documentatiilor de Urbanism – este conditionata de aprobarea Listei de investitii – in vederea solicitarii Certificatului de urbanism si ulterior a avizelor si acordurilor solicitate prin acestea

Finanţarea disponibilă în cadrul POIM asigură numai o parte din necesarul de finanţare, fiind indispensabila optimizarea procesului investiţional şi identificarea de noi surse de finanţare a investiţiilor prioritare. Astfel, ADI Euro –Apa a demararat procedurile de elaborare a strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din localitatile membre.

Dl. Sorin Caian a subliniat faptul ca a fost necesara elaborarea unui pachet de proceduri operationale pentru activitatile ADI care sa ofere un instrument de lucru util aparatului tehnic si sa clarifice pasii de urmat pentru realizarea atributiilor ce revin asociatiei. Aceste proceduri operationale,  care au la baza recomandarile transmise prin intermediul programului “Extinderea sistemului de Benchmarking pentru Operatorii Regionali şi sprijin pentru Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară”, finantat de catre Uniunea Europeana, prin BERD, au fost dezbatute si aprobate in unanimitate de catre membrii AGA.

La sedinta au participat membrii ADI Euro-Apa, dna. Alina Vaduva, team leader al proiectului de Asistenta Tehnica, dl Florian Burnar, consultant pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,  dl Niculae Constantin, directorul general al Companiei de Apa Euro Apavol SA si directorul UIP al acesteia, dna. Florentina Toma.

De asemenea,  printre invitati s-au aflat si dna Speranta Cliseru, administratorul public al orasului Voluntari, dna. Carmen Georgescu, drector executiv Directia de Investitii a orasului Voluntari, si dl. Sorin Caian, consultantul  BDO Business Advisory SRL.

Au fost prezentate si analizate particularitatile fiecarui UAT membru al ADI Euro-Apa, propunandu-se solutii adaptate fiecarei localitati, avand in vedere si strategiile de dezvoltare locala.

S-au propus intalniri de lucru zonale cu autoritatile locale cu implicarea reprezentantilor Companiei de Apa Euro Apavol SA, Consultantului Asistenta Tehnica si reprezentantilor ADI Euro-Apa, pentru realizarea obiectivelor propuse.